Werkgroep Oase Netwerk
Samenwerkingsverband van organisaties voor de natuurrijke leefomgeving

Oase Netwerk 

Een Nederland en Vlaanderen dekkend samenwerkingsverband van verschillende zelfstandig opererende organisaties die zich, ieder vanuit hun eigen focus en aandachtsgebied, zich inzetten voor de natuurrijke leefomgeving door het stimuleren van samenwerking, ontmoetingen, het uitwisselen en delen van kennis, ervaring en inspiratie.