Werkgroep Oase Netwerk
Samenwerkingsverband van organisaties voor de natuurrijke leefomgeving

BETROKKEN ORGANISATIES BIJ OASE NETWERK

Oase Netwerk is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties voor de natuurrijke leefomgeving in Nederland en Vlaanderen. 

Stichting Oase

Vakvereniging Wilde Weelde

Stichting Springzaad (Nederland)

Springzaad v.z.w. (Vlaanderen)

Tijdschrijft Oase

Elyseum – scholing en vorming (o.a. opleiding Ecologisch Hovenier)

Vereniging SNTP (Samenwerkende Natuurrijke Tuinen en Parken)

Landelijke Werkgroep Groene Schoolpleinen i.o.

Wilde Weelde Vlaanderen i.o. 

Opleiding Ecologisch Hovenier België (ism Inverde)