Werkgroep Oase Netwerk
Samenwerkingsverband van organisaties voor de natuurrijke leefomgeving

VISIE EN DOELSTELLING

Het Oase Netwerk komt voort uit Stichting Oase. Vanuit Stichting Oase (opgericht 1993) zijn door de jaren heen een heel aantal organisaties en initiatieven ontstaan. Medio 2019 gaan de jarenlange “kartrekkers” van Stichting Oase, Willy Leufgen en Marianne van Lier met pensioen. In 2018 zijn de vertegenwoordigers van de betrokken organisaties bijeen gekomen om te werken aan een vernieuwd samenwerkingsverband welke hieronder beschreven wordt en die vanaf 2019 uitgewerkt en uitgerold zal worden.


Doelstelling voor de komende jaren was en is:

Het opzetten van een samenwerkingsverband dat zich ten doel stelt de kennis, interesse en toepassing van natuurrijk groen in onze leefomgeving (met name in tuinen en parken), te stimuleren en faciliteren en de onderlinge uitwisseling tussen de verschillende netwerken te bevorderen.


Wat is Oase Netwerk?

Oase Netwerk is een Nederland en Vlaanderen dekkend samenwerkingsverband van verschillende zelfstandig opererende organisaties die zich, ieder vanuit zijn eigen focus en aandachtsgebied, inzetten voor de onderstaande visie.

-         Het Oase Netwerk stimuleert samenwerking, ontmoetingen, het uitwisselen en delen van kennis, ervaring en inspiratie tussen de verschillende aangesloten organisaties en wil invloed uitoefenen op wet- en regelgeving. De individuele organisaties hebben ieder voor zich een beperkte slagkracht, maar kunnen gezamenlijk van substantiële invloed zijn.  

-          Wat betreft de - gewenste - samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse organisaties zien we nu een ‘plant’ met twee ‘bloemen’ voor ons, waarbij er wel contact en verbintenis is, maar waarbij de Nederlandse en de Vlaamse organisaties om allerlei praktische en culturele redenen los van elkaar en zelfstandig kunnen opereren.


Visie

Een gezonde natuurrijke leefomgeving draagt bij aan de kwaliteit van leven, voor nu en voor vele generaties na ons. Ruimte voor biodiversiteit, natuurrijke processen, planten, dieren, maar ook om te dromen, te spelen, te werken, te ademen en schoonheid te ontdekken, en ruimte voor passie, werken met aandacht, trots en plezier.

Deze natuurrijke leefomgeving staat onder druk. Oase Netwerk zet zich in om een natuurrijke leefomgeving toegankelijk en beschikbaar te maken voor iedereen: van jong tot oud, van amateur tot professional, van beginner tot gevorderde.